Yazılarım

SİYASETİ YOK EDEN KORKULAR

Küreselleşme olgusunun etkisiyle son yıllarda ülkeler ve ülkelerin aydınları, siyaset ve yaşama dair olan birtakım yeni tanımlamalara kalkışıp, korumacı bir şekilde ...

18 Temmuz 2019 1138
SİYASET VE AHLAK FELSEFESİNE DAİR BİR DENEME

Demokratik  devlet  içeriğini toplumsal güçlerden alır. Devlet bizatihi bir amaç olmayıp toplumun biçimlendirilmesi  için araçtır. Siyasi partiler hem harekete  geçirici , ...

15 Temmuz 2019 1443