Sivil Siyaset Hareketi’nin Amacı;

Sivil Siyaset Hareketi; ötekileştiren, militarist, otoriter, ideolojik, re-aksiyoner ve reaktif siyasete alternatif olarak düşünülmüş sivil, demokratik, çoğulcu, kuşatıcı aksiyoner ve proaktif bir girişimdir. Temel sorunlarımızı önyargı ve duygularımızdan arındırarak; rasyonel, metodik ve analitik bir düşünceyle araştırmak, analiz etmek, mukayese ve muhakeme etmek ve neticede medeni bir anlayışla bunları konuşmak, müzakere etmek, tartışmak amacıyla düşünen, sorgulayan ve çözüme odaklanan yurttaşları, siyasetçi, siyaset bilimci, aydın ve akademisyenleri halkımızla buluşturmaktır.

Küresel bir dünya içinde artık eski formatlarıyla ve düşünce yapılarıyla var olamayacak olan kurum ve bunların temsilcileri; tarihle, toplumla ve coğrafyayla barışık olamazlar ve var olan gerginlikleri gideremezler.

Bizler de, ortak akıl ve vicdan, ortak tarih, ortak coğrafya ve ortak medeniyet kodlarımızla birlikte yaşamak zorunda olduğumuza göre, öncelikle toplumsal barışımızın inşasını mümkün kılacak yeni bir sivil- siyaset dili, üslubu ve yöntemi oluşturmak zorundayız.

Ülkede siyasete egemen olan gerilim, kutuplaşma ve çatışma anlayışı; genelde coğrafyamızın, daha özelde ise ülkemizin içinde bulunduğu özellikle inanç, etnik, sınıf, din, mezhep ve ideoloji gibi zaten var olan toplumsal ayrışmayı daha da derinleştirmektedir.

Ne yazık ki bu ayrışmaların siyasi, sosyal ve ekonomik karşılığı olduğu da bir gerçektir. Siyasi iktidar ve muhalefet unsurları da bu ayrışmalara dayanmakta ve güçlerini nerdeyse bütünüyle bu kutuplaşmalardan almaktadırlar.

İnanıyoruz ki, farklılıkları zenginlik ve farklı olanı haklarıyla kabul etmek, barışı tesis etmek, hukuku hâkim kılmak ve bütünlüğümüzü korumak için öncelikle diyalog ve uzlaşma kültürünü geliştirmek ve demokratik zemin oluşturmak geleceğimiz için bir zorunluluktur.

Sivil düşünce, sivil siyaset ve medeniyet kültürü oluşmadıkça medeni dünyanın bir parçası olmayacağımız çok açıktır. Çünkü otoriter siyasetin dayanağı cehalet ve zorbalık, sivil siyasetin dayanağı ise bilgi, demokrasi, hukuk ve medeniyettir.

Bu nedenle duyarlı insanlarımızı, kimlik, politik ve ideolojik tercihlerine bakmaksızın ortak paydalar ve değerler etrafında buluşturmak, fikri müzakereler için sivil alanlar oluşturmak ve siyaseti, olması gereken sivil kimliğine kavuşturmayı amaç edinmekteyiz.

Sağduyulu davranmayı önceleyen, demokrasi düşüncesini ve insanlık değerlerini ‘ortak payda’ gören, toplumun farklı kesimleri arasında diyalog ikliminin oluşmasına katkı sunmak isteyen, ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın bütün meselelerine duyarlı, eyleme ilişkin de objektif ve adil davranmayı kendisine ilke edinen herkesi Sivil Siyaset Hareketi’ne ilgi göstermeye davet ediyoruz.

Katkılarınız ve katılımınızla hayallerimizi birlikte gerçekleştirmeyi umuyoruz.

 

Abdulbaki Erdoğmuş
Sivil Siyaset Hareketi Koordinatörü