Yazılarım

Neme lazım!

Çoğu zaman yapmayı düşündüğüm ancak hayatımın hiçbir safhasında başaramadığım bir davranış biçiminden söz etmek istedim. Bazen "neme lazım!" ve "beni neden ilgilendirsin!" gibi geçiştirmek istediğimiz sorunlar, ...

19 Haziran 2022 4740
Makul Siyaset İhtiyacı

Keyfi uygulamaların ve otoriter sistemin kabul görmesi hiç kuşkusuz bir toplum için övünülecek bir durum değildir. Coğrafyamızda genel kabul gördüğü de ...

15 Haziran 2022 4958
Kimlik siyaseti ile ayrıştırılıyoruz

Medeni toplumların en açık göstergesi hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklere olan inançtır. Bu bağlamda demokratik ülkelerde, toplumsal kesimlerin birbirleriyle olduğu kadar devletle olan ...

12 Haziran 2022 4978
Türkiye’de muhalif olmak!

Muhalif olmayı, siyasal iktidara ve yönetenlere karşı politik muhalefetten ibaret saymak yanlıştır. İdeolojik ve politik muhalefet, iktidar olmak için yapılır. Partilerin, politikacıların ...

05 Haziran 2022 4889
Türkiye Hayal Aleminde Yönetilemez

AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye’nin Ortadoğu ve Müslüman ülkelere yönelik politikalarının emperyal bir anlayışa dönüştüğü söylenebilir. CB Abdullah Gül ve Abdullatif ...

01 Haziran 2022 4905
Sınır dışı operasyonlar ırkçılığı besliyor!

Ülkemiz, var olan kurumsal ırkçılık kadar mevcut iktidar zihniyetiyle de tahkim edilen siyasi ve toplumsal milliyetçiğin kuşatması altındadır.  Siyasal sistemin resmî ideolojisi olarak yasalarla ...

29 Mayıs 2022 4808
Diyarbakır ve Hewsel Cenneti

Diyarbekir’i yazmak benim için hiç kolay değil, tıpkı İbrahim Halil Demir’in dile getirdiği gibi; Ey diyarbekir, Diyarbekir! Seni sana yazmak, asla ve asla ...

28 Mayıs 2022 5568
Kadından peygamber olur mu?

Müslüman alimlerinin Fıkıh geleneği ile sumen altı yaptığı önemli sorunlardan biri “kadın peygamber” konusudur. Esas itibariyle kadından peygamber olmadığı yönünde genel bir ...

22 Mayıs 2022 4732
Haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmak!

Yargıtay’ın İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasını onamasından sonra hukuksuzluğa karşı ortak tavır beklenirken tersine kutuplaşmayı daha da derinleştirmiştir. Adaletin, bir ...

18 Mayıs 2022 4835
Sustukça sıra size gelecek!

İnsan hakları, eşitlik mücadelesiyle ve ayırımcılığa karşı duruşu ile bilinen ve bu anlayışı İl Başkanı olduğu CHP bünyesinde de sürdüren Canan Kaftancıoğlu'nun mahkûmiyet kararı ...

15 Mayıs 2022 4842
12 Eylül, PKK ve şiddet!

Nasıl kurulduğu tartışmaları bir tarafa PKK, 1978-1980 sıkıyönetim/askeri (örfi) idare döneminde örgütlenme sürecini tamamlamış ve 12 Eylül darbesi sonrası ortaya çıkmıştır. 12 Eylül döneminde, özellikle ...

12 Mayıs 2022 4853
PKK ve Şiddeti Sorgulamak

Kanaatime göre 21. Yüz yılda etnik-sınıfsal-dini-la dini silahlı hiçbir örgütün ve şiddetin egemenlere hizmet dışında toplumsal bir yararı yoktur. Bu nedenle ...

04 Mayıs 2022 4966