Yazılarım

Senin Sigortan Benim (Kocan)

Evlilik birliği ile hayatını birleştiren kişilerin birbirlerinin sosyal, ekonomik, kültürel olanaklarından faydalanması ya da fayda sağlaması evlilik birliğinin gereğidir. Bir sohbet ...

13 Aralık 2020 3178
Çocuk Yaşta Evliliğe İlahî Hikmet Kılıfı ve Hz. Muhammed’in Evliliği

Kutsal kitap Kur’ân’a göre kişinin biyolojik ve psikolojik olgunluğa (reşit, buluğ) ulaşması, vücûdun büyümesi, hormonların yükselmesi ile ilgili değil, aklî olgunluğa ...

01 Ağustos 2020 5963
Küresel Virüs (corona) Küresel Kötülüğün Karşılığı mı?

Kötülüğe, cehalete, zulme ve zalimlere karşı vermediğimiz savaş, karşımıza virüs olarak çıkmış olabilir.  Bir konu hakkında yazarken genelde beni rahatsız eden, ilgimi ...

09 Mayıs 2020 4612
Başörtüsü Ataerkil Toplumun Tezahürümü

Ataerkillik; erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzenidir. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hâkimiyet ...

31 Mart 2020 5374
Öteki Mahalle (Elazığ- Mustafa Paşa) Seko

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde saat; 20.55’te merkez üssü Sivrice olan ve yaklaşık 40 saniye süren depremin, Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 6,8 ...

31 Ocak 2020 6366
Hak’ların mı Halk’ların mı Kardeşliği

"Hepiniz dem’in çocuklarısınız, dem ise topraktandır..."   Hz Muhammed   ’Halkların kardeşliği’’ söylemini en fazla dillendirenler kendilerini sol, sosyalist, anti Emperyalist olarak gören ideologlar ...

23 Ekim 2019 4650
Sinor Kavgası

Kürtçe bir sözcük olan sinor, Türkçe ( sınır hudut ) anlamlarına gelir. Sınır veya hudut hükumetler, devletler veya bir ülkenin idari ...

30 Ağustos 2019 4599
SİVİL SİYASETE DOĞRU

Siyaset teorik manada bir bilim dalıdır. Arapçada; seyislik, at bakıcılığı, yönetmek, idare etmek anlamına gelen bir kelimedir. Siyasetin sözlük anlamı bu kaideler etrafında çerçevelenmişken toplumsal ...

25 Temmuz 2019 4584
İmam Hatip Ruhunun Serencamı (Akıbeti)

İmam hatip okulları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan kurumlarımızdandır. Bu kurumlar, 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanuna dayalı olarak ...

08 Temmuz 2019 5972