Yazılarım

Coronavirüsü-Diyanet İlişkisi!

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği korona virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Laboratuvar ürünü olup olmadığı veya salgın ...

25 Mart 2020 1168
Dini Kirletenler 'Din Adamları' mı?

Selim bir akıl, tahkiki bir iman, mizan ve vicdan ölçüsü ile düşünüldüğünde Din; sahih bilginin, hakkın, hakkaniyetin, ahlak, merhamet ve adaletin ...

19 Mart 2020 1779
İslamsız Müslümanlık Mümkün mü?

İslam, hayat dinidir. Her çağın ruhuna uygun yaşanabilir, uygulanabilir çağlar ötesi bir dindir. İnsanı, aklı muhatap alsa da sadece insanlığın değil, ...

14 Mart 2020 1514
Yeni Siyasetin Paradigması

Esas itibariyle demokratik-sivil siyaset denilince, devamlı bir yenilenme, özgürleşme, değişim ve ilerleme akla gelmektedir. Geçmişin deneyimlerinden ders çıkarmak yerine geleceğini geçmişte ...

10 Mart 2020 1189
Savaş ve Hamaset!

Milliyetçilik, dincilik gibi hamasete dayanan hastalıklı anlayışların hâkim olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Geri kalmışlığımızı, cehaletimizi, ilkelliğimizi bu iddialarla örtüyor, kendimizi aldatarak ...

29 Şubat 2020 1651
Sayın Gül’e Misyon Biçmek!

Bize ait olduğunu iddia ettiğimiz bir ülke düşünelim..! Şehirlerimiz, yeşil alanlarımız, deniz kıyılarımız, sahillerimiz, göllerimiz, su havzalarımız, nehirlerimiz, tarihimiz, kültürümüz ve “varlık” ...

17 Şubat 2020 1423
'DEMOKRASİ VESİKASI' Mümkün Mü?

Başlıktan da anlaşılacağı gibi, 622 yılında Medine’de Müslümanlar, Evs ve Hazrec başta olmak üzere Arap kabileleri, Yahudiler ve Müşrikler arasında yapılan ...

12 Şubat 2020 1059
Suriye’de BOP’nin Gereği mi Yapılıyor?

Hatırlanacaktır 10 yıl önce Türkiye-Suriye dostluk gösterileri..! Eşleriyle birlikte tatil yapan Erdoğan ve Esed görüntüleri..! Ortak Bakanlar Kurulu ve ortak basın ...

06 Şubat 2020 1118
``Yeni Oluşum' Partileşmeli mi?

Mevcut iktidarın itibar ve güven kaybı büyük düşüş gösterirken, Türkiye’nin de içerde ve dışarda aynı hızla itibar kaybını yaşadığı açıkça görülmektedir. ...

31 Ocak 2020 1894
Kürd’ü Öldürmek!

Kürtlerin öldürülmesinde şaşılacak bir durum olmadığını düşünenler olabilir. Çünkü Kürtler cinayetlere, katliamlara, tehcire, acı ve trajediye yabancı bir halk değildir. “En ...

25 Ocak 2020 2195
Demokrasi’de İttifak etmek zorundayız!

Temsili demokrasilerde ister tek başına, ister koalisyon ile hiçbir iktidar milli iradeyi tamamıyla temsil etmez. Çünkü çoğunluğun iradesi milli irade demek ...

19 Ocak 2020 1353

19 Ocak 2020 118