Yazılarım

'Tek Adam' İktidarı Hepimizi Yordu

Değerli araştırmacı Osman Aydoğan’ın ‘Herkes ve Birkaç Kişi’ başlıklı (20 Ağustos 2021-Şehriyar) makalesinde Murathan Mungan’ı anlatırken şu tespitini de aktarır: "Şu memlekette ...

22 Ocak 2023 5319
HEZKURD ve Seçmeli Kürtçe Dersleri

Bilindiği gibi ülkemizde, 2012’de yayımlanan yönetmenlikle, yabancı dil kontenjanı kapsamında “yaşayan dil ve lehçe” adı altında Kürtçe dahil, Adığece, Abazaca, Lazca, ...

18 Ocak 2023 5147
Altılı Masa Dağılır mı?

Altılı Masa; kısaca Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini değiştirmek, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi tesis etmek ve bunun için de cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel ...

14 Ocak 2023 5547
Altılı Masa’nın Önemi ve İki Kilit Parti; İYİ PARTİ ve HDP

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin; ülkemizi belirsizliğe, kaosa, çöküşe hatta izmihlale sürükleyecek bir ceberut rejime dönüştüğü artık çok açıktır. Böyle bir sistemden yana olmayı ...

06 Ocak 2023 5570
İstibdat dönemleri övünç nedeni olamaz!

Yaşadığı dönemle övünemeyenler geçmişleriyle övünmek için yalan tarih ve mitoloji kahramanlarını anlatırlar. Ecdatlarını, atalarını yücelterek nesiller boyu devam edecek bir cehalet düzeni ...

27 Kasım 2022 5574
CHP Üçüncü Yol Olabilir mi?

Genel olarak siyasetin tıkandığını, hatta kilitlendiğini söyleyebiliriz. Bu tıkanıklıkta Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ve iktidar uygulamalarının başat rol oynadığını belirtmeliyim. Ancak muhalefetin de ...

20 Kasım 2022 5304
PARTİLİ CUMHURBAŞKANI OLMAZ

Başkanlık Sistemi tartışmaları, uzun bir süredir Türkiye’nin gündeminden hiç düşmemiştir. Merhum Turgut Özal’ın gerçekleştirmeyi planladığı sistemin, ABD dışında başarıyla uygulanmadığı gerekçesiyle ...

13 Kasım 2022 5331
Din ile aldatmak/istismar

Din istismarı veya diğer bir tanımla din ile aldatmak bugünün sorunu değildir. Dinler tarihiyle başlayan binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Peygamberler din ile toplumların ahlaklı ...

06 Kasım 2022 5396
Sistemi kutsamak

Bir yönetim sistemini, muasır yönetim ilkelerine göre tanımlamak, değerlendirmek yerine vazgeçilmez ve değiştirilemez bir rejime dönüştürmek ancak çağdışı bir anlayış ve ...

03 Kasım 2022 5386
Cumhuriyetin altın tacı demokrasidir

Cumhuriyet rejimine geçişin 99. yılı kutlandı. Cumhuriyetle büyük kazanımlar elde edildiği ortada. Öncelikle Türkler, ilk defa "Türklük" temelinde bir ulus devlete sahip oldular. Osmanlı'nın tebaası ...

30 Ekim 2022 5341
Makul milliyetçilik ve İYİ Parti

Sadece coğrafyamızda değil, dünyanın her bölgesinde küresel krizin dalgaları hızla yayılmaktadır. Krizin planlanmış bir boyutu olarak düşündüğüm ırkçılık ve yabancı düşmanlığı da önlenemez boyutlarda yükselmektedir. Çatışma ve ...

23 Ekim 2022 5352
Eleştiri toplumu geliştirir

Kültürümüzde var olan ancak pratik hayatımızda olumlu olarak gereği gibi yararlanmadığımız tenkit; terim olarak eleştiri ile aynı anlama gelmektedir. Eleştiri (tenkit); “bir ...

20 Ekim 2022 5383