02 Aralık 2021


Bir Hipnoz Aracı Olarak MEDYA!Muhammet Mehdi ERDOĞMUŞ

A- A+

Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteren bu satılıklar ordusu,

Şeytanı dost, meleği düşman anlatır sorgulamazsan eğer!

-------

 

Genel bir tanımla medya; ‘’yığınlarla iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi basın yayın organlarının tümünü kapsayan yazılı veya elektronik kitle iletişim araçlarını anlatmak için kullanılan bir terim’’ olarak açıklanmaktadır.

Dijital teknolojinin gelişmesiyle internet ağıyla her alanda faaliyet gösteren medya, özellikle sosyal alanda altın çağını yaşıyor. Birçok alanda yaşamı kolaylaştırıcı etkisi olsa da yaşamı zorlaştıran, bazen çekilmez kılan etkileri de mevcuttur.

Yönetimleri, iktidarları değiştiren, seçimleri kazandıran veya kaybettiren, manipüle eden, yönlendiren etkisi ile medya yasama-yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak kabul görmektedir. Egemen kuvvetlerle ittifak ettiğinde kuvvetler sıralamasında daha çok öne çıktığı görülmektedir.

EduardoGaleano’nun ‘Kucaklaşmanın Kitabında’ medyanın etkisini, yönlendiriciliğini, gerektiğinde masum bir insanı hem de yakınları, komşuları nezdinde dahi nasıl suçlu gösterilebildiğini bir hikâye ile şöyle özetlemiştir:

‘’ Alma DiAgostu kördü. Onu yakından tanıyan seven komşuları onun suçlu olduğu kanısındaydılar.

‘’Neden?’’ diye sordu avukat.

‘’Gazeteler öyle diyor da ondan.’’

Avukat, ‘’ Gazeteler yalan yazıyor.’’ diyordu.

Komşular, ‘’ Ama radyo da öyle diyor.’’ diye açıklamada bulunuyorlardı.

‘’TV de öyle diyor!’’ ‘’

Bugünün teknoloji dünyasında, özellikle otoriter sistemlerde ve kapalı toplumlarda medyanın oynadığı olumsuz rolü ve hipnoz etkisi tartışılmaz derecede açıktır. Bu bağlamda örnek verilirken ilk akla gelen hep Kuzey Kore olur. Oysa bizim de ülkemiz dahil otoriter sistemlerin tamamında benzer durumlar söz konusudur.

Medya’ya mecbur ve mahkûm olmuş çağın insanları,gelişmiş ülkelerde ve açık toplumlarda dahi manipüle edilebiliyorsa, istenilen hedefe yönlendirilebiliyorsa gelişmemiş ülkeler ve kapalı toplumlar için fazla söze gerek kalmıyor.

Diziler, filimler, belgeseller, asparagas haberler,yönlendirici programlar, yandaş entelektüeller, troller ve maaşlı şarlatanlarla toplumun nasıl yönlendirildiğini, bazılarının hipnotize edildiğini en azından ülkemizden biliyoruz.

Genel olarak medya emekçilerini ve profesyonellerden çok az sayıda kişiyi kapsam dışında tutarak belirtmeliyim ki kirli, çıkarcı, ideolojik, bağımlı, niteliksiz ve paracı bir medya kuşatması altındayız.

Çözümün yeni bir medya veya yeni aktörler olduğunu düşünmüyorum. Çözümü hesap verilebilir, denetlenebilir bir yönetimde ve açık toplum olmakta görüyorum. Medya da asgari düzeyde de olsa buna göre şekillenecektir.

--

Bir garip hipnozdur bu aklını kullanmaktan yoksunlara,

Görüp duyduğu her şeyi doğru sanır sorgulamaktan uzaklara!

 

 

Yorumlar (0)Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır