Prof.Dr.Bican ŞAHİN

A- A+

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktorasını 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde “The Contributions of Plato and Aristotle to the Development of the Concept of Toleration/Platon ve Aristoteles’in Hoşgörü Fikrinin Gelişimine Katkıları” başlıklı teziyle University of Maryland, College Park’da tamamlamıştır. Araştırma konuları arasında liberal siyaset felsefesi, liberal demokrasi ve İslam arasındaki ilişki ve Türkiye’de devlet-sivil toplum ilişkisi gibi konular yer almaktadır. Şahin’in ABD’de yayınlanmış Toleration: The Liberal Virtue (Lexington Books, 2010) (Hoşgörü: Liberal Erdem) adlı İngilizce eserinin yanı sıra pek çok Türkçe ve İngilizce makale, kitap bölümü ve derleme eseri bulunmaktadır. Prof. Dr. Bican Şahin Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Şahin halen Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.