Yazılarım

SAĞLIĞA ŞİDDET

Tarihsel sürecin her döneminde devrin koşullarına ve kaynaklarına bağlı olarak bazı meslekler toplumda daha fazla öne çıkmışlardır. Bazı dönemlerde kahinler, bazı ...

02 Kasım 2023 1375
KURALLAR ÖZGÜRLÜĞÜ

Toplumlar, insanların bir arada yaşadığı, etkileşimde bulunduğu karmaşık yapılar olarak tanımlanır. Toplumlar, binlerce yıl boyunca, gerekli düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla ...

02 Ekim 2023 1292